trackがサポートする言語と実行環境は以下の通りです。

複数言語対応問題

 • C/C++ : C/C++ clang 3.4 (based on LLVM 3.4)
 • C# : Mono 5.2.0
 • Java : java 1.8.0_121
 • JavaScript (Node.js)  : node v6.10.1
 • Ruby : ruby 2.3.3p222
 • PHP : php 5.6.30
 • Python : python 2.7.11
 • Python3 : python 3.6.1
 • Go : Go 1.6.3
 • Scala : scala 2.11.7
 • Perl : perl v5.18.2
 • Kotlin : kotlin 1.3.4
 • Swift : swift 5.0.1

言語指定問題

 • C/C++ : C/C++ clang 3.4 (based on LLVM 3.4)
 • C# : Mono 5.2.0
 • Java : java 1.8.0_121
 • JavaScript (Node.js)  : node v6.10.1
 • Ruby : ruby 2.3.3p222
 • PHP : php 5.6.30
 • Python : python 2.7.11
 • Python3 : python 3.6.1
 • Go : Go 1.6.3
 • Scala : scala 2.11.7
 • Perl : perl v5.18.2
 • Groovy : groovy 2.4.5 / JVM: 1.8.0_121
 • Haskell : ghc 7.6.3 ✕
 • Kotlin : kotlin 1.3.4
 • Swift : swift 5.0.1
回答が見つかりましたか?